Nawigacja
Foto chmurka
Przetumacz stron


Dzi jest


Wschd soca: 5:07

Zachd soca: 19:35


Dzie trwa:
14 Godzin 27 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 4:06

1949r

Styczeń.

Zgodnie z zarządzeniem Kuratorium Szkolnego Okręgu Gdańskiego tut. szkoła w dniu 8 stycznia 1949r urządziła dla dzieci choinkowo - noworoczne święto, jako nowe święto zbratania się dzieci z klasą robotniczą wszystkich słowiańskich narodów. Uroczystość zagaiła kier. szkoły ob. Sadowska przemówieniem i odczytaniem aktualnego artykułu z „Przyjaciela” Pt. „Opowiem wam”. Następnie uczeń z klasy VI wygśosił wiersz pt. „Mazur kajdaniarski”. Potem wszystkie dzieci odśpiewały Międzynarodówkę.

Urządzono dzieciom podwieczorek, za pieniądze zebrane na dożywianie zakupiono cukierki i rozdano je. Następnie poprowadzono zabawę do godz. 18.00. na zakończenie odśpiewano hymn narodowy.

Dnia 29.01. zakończono I półrocze szkolne. świadectw nie rozdano z powodu zmiany blankietów – nowe nie nadeszły. Ferie półroczne trwają od 29.01. do 2.02. włącznie.

Frekwencja za miesiąc styczeń wynosi 78,7 5, zapisanych było 83 uczniów.

Luty

Na zarządzenie lekarza dr Majdy z powodu epidemii odry z dniem 1 lutego 1949r zamknięto szkołę na okres 2 tygodni.

Marzec

Frekwencja za miesiąc marzec wynosi 79,8%. Zapisanych jest 82 uczniów.

Kwiecień

Dnia 10.04.1949r szkoła Podstawowa w Pomlewie otrzymała aparat radiowy typu „Aga”. Uroczyste przekazanie aparatu odbyło się w szkole przy współudziale delegatów PZPR z powiatu i Gminnego Koła. Na uroczystość złożyło się zagajenie kier. Szkoły oraz część artystyczna, w której popisywały się dzieci wszystkich klas.

W uroczystości wzięła udział miejscowa ludność.

Frekwencja za miesiąc kwiecień wynosiła 84%, zapisanych było 82 uczniów.

Maj

Dnia 1 maja szkoła w Pomlewie obchodziła uroczystość Święta Robotniczego. Urządzono uroczysta akademię w której wzięła licznie udział miejscowa ludność. Na wstępie przemówienie okolicznościowe wygłosiła kier. szkoły Ob. Sadowska. Następnie dzieci deklamowały wiersze i śpiewały piosenki. Potem udano się na obchód do Przywidza.

Dnia 8 maja przekazano szkole w Pomlewie 200 szt. Książek, które stanowił gromadzki punkt biblioteczny. Przekazanie biblioteki odbyło się przy współudziale Ob. Trybusiewicz i delegatów PZPR, zgromadzonej młodzieży i ludności.

Frekwencja za miesiąc maj wynosi 80%, zapisanych jest 84 uczniów.

Czerwiec.

W dniach 13-16.06.1949r odbyły się po raz pierwszy egzaminy piśmienne i ustne w klasach piątych i siódmych. Do egzaminu przystąpiło 11 uczniów - 9 uczniów otrzymało oceny dobre i bardzo dobre a 2 uczniów oceny niedostateczne.

Dnia 28.06. nastąpiło zakończenie roku szkolnego.

W dniach 27 i 28 czerwca urządzono wystaw� prac dzieci.

Frekwencja za rok szkolny 1948/49 wynosiła 78%, stan 84 uczniów.

Lipiec – Sierpień.

W okresie powyższych dwóch miesięcy trwały wakacje letnie. W tym czasie dokonano drobnych remontów w szkole.

Wrzesień.

Dnia 1 września rozpoczło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Na uroczysta akademię złożyły się: przemówienie kier. szkoły Ob. Sadowskiej i członka Gm. Komit. PZPR. Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem Międzynarodówki przez dzieci szkolne. Następnie wysłuchano przemówienia ministra oświaty – Skrzeszewskiego. Personel nauczycielski na nowy rok nie uległ zmianie – zostały: Sadowska Irena i Harmider Ludmiła.

Stan uczniów w nowym roku wynosi 75.Dnia 10.09. odbyła się konferencja powiatowa w Gdańsku.

Dnia 15.09. lekcje nie odbyły się, gdyż wstawiano szyby w klasach.

Frekwencja za wrzesień 94%.

Październik.

Dnia 16.10. rozpoczęto nauczanie na kursie dla analfabetów i półanalfabeóów. Na kurs zgłosiło się 11 męczyzn i 7 kobiet. Na kursie wykładano 12 godzin tygodniowo. Podręcznik dla słuchaczy to „Start”. Kurs prowadziła Sadowska Irena.

Frekwencja wynosi 83%.

Listopad.

Dnia 5 listopada odbyła się konferencja rejonowa w Przywidzu. Na konferencji omówiono rozkłady nauczania.

Frekwencja 83%.

Grudzień.

Dnia 21.12.1949r odbyła się akademia w związku z 70 rocznicą urodzin Józefa Stalina. Na akademię złożyły się: przemówienie kier. szkoły w którym uwzględniono życie i działalność wielkiego wodza, wiersze i piosenki mówiące o Stalinie.

Dnia 23.12. rozpoczęły się ferie zimowe, które trwały do 6 stycznia 1950r.

Frekwencja za miesiąc grudzień wynosiła 82%.

Powrót do historii szkoły.

Ostatnie artykuy
· Rekrutacja · Żagle 2022 · Deklaracja dostępno... · Projekt :Nowe szanse... · BIP SP Pomlewo
Popieramy