Nawigacja
Foto chmurka
Przetłumacz stronę


Dzi¶ jest


Wschód słońca: 6:53

Zachód słońca: 17:24


Dzień trwa:
10 Godzin 30 minut
I jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:03

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Przywidz

Projekty :

1. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Przywidz"

Warto¶ć projektu: 489 184 zł

Warto¶ć dofinansowania: 100% (ze ¶rodków Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego)

Czas realizacji projektu: 01.01.2014 - 31.12.2014Cel projektu:

- poprawa warunków funkcjonowania istniej±cych oddziałów w szkołach podstawowych

- przygotowanie do ¶wiadczenia wysokiej jako¶ci usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym

- likwidacji barier w dostępie do edukacji przedszkolnej

- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnymOddziały przedszkolne objęte wsparciem:

- 1 oddział w Szkole Podstawowej w Pomlewie

- 1 oddział w Szkole Podstawowej w Trzepowie

- 4 oddziały w Zespole Szkół w PrzywidzuWsparcie udzialane w ramach projektu przeznaczone zostanie na: organizację placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń, wyposażenie oddziałów przedszkolnych.

Ostatnie artykuły
· Deklaracja dostÄ™pno... · Projekt :Nowe szanse... · BIP SP Pomlewo · OĹ›wiadczenia · Sprawozdania finansowe
Popieramy