Nawigacja
Foto chmurka
Przetumacz stron


Dzi jest


Wschd soca: 6:29

Zachd soca: 17:55


Dzie trwa:
11 Godzin 26 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 7:08

Wycieczka do oczyszczalni ścieków
W piątek uczniowie z klasy 6 wybrali się na wycieczkę rowerową. Niestety pogoda na wstępie nie napawała optymizmem, więc okazało się, , że na wycieczkę wybrała się najsilniejsza reprezentacja. Uczniowie wraz z opiekunem Jackiem Mankiewiczem wybrali się na szlak rowerowy wokół jeziora Przywidzkiego w Gmina Przywidz, gdzie piękny krajobraz oraz stan szlaków zachęca do aktywnego spędzania czasu wolnego na co dzień. Okolice jeziora Przywidz to prawdziwa perełka wśród lasów w pobliżu Trójmiasta. Teren jest mocno pofałdowany wysokimi wzniesieniami, jarami, wąwozami, po których spływają strumyki. Teren ten został włączony do sieci Natura 2000 z uwagi na piękne buczyny i liczne oczka wodne zasiedlone unikalną rybą strzeblą błotną. Uczniowie pokonali ponad dwudziesto kilometrową trasę, gdzie zaplanowaliśmy jeden szczególny przystanek i odwiedziliśmy teren nowej oczyszczalni ścieków w Piekle Dolnym. Uczniowie pod przewodnictwem głównego technologa Pana Lecha Wilkoszewskiego poznali cały proces gospodarki odpadami ciekłymi na terenie Gminy Przywidz. Takie obiekty są wręcz niezbędne jeśli chcemy mówić o racjonalnej gospodarce wodnej na naszej pięknej planecie. Oczyszczalnia w ciągu doby oczyszcza ok. 500 m3 wody. Sam proces oczyszczania składa się z kilku etapów. 1) Etap wstępny ma na celu usunięcie wszelkich zanieczyszczeń nieorganicznych (to one wpływają w dużej mierze na pracę urządzeń) 2) Piaskownik odpowiada za usuwanie zanieczyszczenia mineralnych takich jak piasek czy żwir 3) Osadnik wstępny odpowiada za usunięcie grubszych zanieczyszczeń organicznych 4) Reaktor biologiczny, w którym mikroorganizmom tlenowym żywią się substancjami organicznymi zawartymi w ściekach. 5) ostatnim etapem jest przedostanie się wody do osadnika wtórnego, gdzie przez opadanie oddzielany jest osad czynny. Tak oczyszczone ścieki trafiają do rzeki, gdzie następnie w naturalny sposób woda jest przywracana do pierwotnej jakości.Powrt

Ostatnie artykuy
· Rekrutacja · Żagle 2022 · Deklaracja dostępno... · Projekt :Nowe szanse... · BIP SP Pomlewo
Popieramy