O szkole
Dodane przez admin dnia 06 lutego 2010 16:31:24

Hymn Szkoły Podstawowej w Pomlewie im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

I.

Kaszubska ziemia z urody słynie,

mieszkańcy Kaszub z mądrości.

Tu na Wyżynie Gdańskiej w Pomlewie,

jest etos Solidarności.

W domu i w szkole uczą się dzieci,

nowej, prawdziwej historii.

Hymn szkoły niechaj ku niebu leci,

gdzie patron nasz mieszka w glorii.

Refren

To my uczniowie szkoły w Pomlewie,

na pięknych naszych Kaszubach.

Mamy swojego patrona w niebie,

to nasza duma i chluba.

Tak jak przodkowie trzymamy z Bogiem,

Ksiądz Jerzy nam w tym pomaga,

a jego cnoty są dla nas drogie…

- świętość, heroizm, odwaga.

II.

Miłość do Boga i patriotyzm,

nasz patron połączył razem.

Dobrem zwyciężał zło i despotyzm,

„Golgotą” wszedł na ołtarze.

W nas Święty Jerzy – ksiądz Popiełuszko,

miłość i wiarę rozbudził.

Bez cierni dzisiaj wiedzie nas dróżką,

by wyprowadzić na ludzi.

Refren

To my uczniowie szkoły w Pomlewie…

III.

Lubimy spędzać czas w szkolnych murach,

na wszystkich naszych zajęciach.

Sport wśród młodzieży oraz kultura,

rozładowują napięcia.

Każdy powraca do swych korzeni,

z najdalszych zakątków świata.

My do swej szkoły życiem zmęczeni…

zajrzymy również po latach.

Refren

To my uczniowie szkoły w Pomlewie…

Słowa Grzegorz Lewkowicz , muzyka Michał Olejnik.