Szkolne koło sportowe.
Dodane przez opiekun dnia 23 wrzenia 2011 17:22:51

Uczniowie uczęszczający na SKS w roku szkolnym 2015/2016

spotykaj� si� w pi�tki w godz. 13:05 - 13:50, oraz w �rody w godzinach 12:15 - 13:50.


Zapraszamy także dzieci z klas I-III.


Zajęcia prowadzi pan Maciej Prądziński.Powrót do wykazu zajęć pozalekcyjnych.