WIDZIE I WIEDZIE WICEJ
Dodane przez admin dnia 16 wrzenia 2017 18:53:52

WIDZIE I WIEDZIE WICEJ – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz


Gmina Przywidz jest beneficjentem projektu konkursowego pod tytuem „WIDZIE I WIEDZIE WICEJ – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz”.


Projekt jest wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego i budetu pastwa w ramach Osi Priorytetowej 03 Edukacja, Dziaanie 03.02 Edukacja Oglna, Poddziaania 03.02.01 Jako edukacji oglnej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Okres realizacji projektu : 2016-09-02 - 2018-06-30

Warto projektu: 975 689,02 z ,

Dofinansowanie projektu z UE: 829 335,67 z.

Beneficjentami projektu s nauczyciele i uczniowie szk:

- Zespou Szk w Przywidzu,

- Szkoy Podstawowej w Pomlewie,

- Szkoy Podstawowe w Trzepowie,


Cele projektu:


Cel gwny projektu: podniesienie jakoci edukacji oglnej w Gminie Przywidz.


Cele szczegowe:

1. wzrost kompetencji kluczowych i kwalifikacji nauczycieli poprzez organizacj szkole z zakresu stosowania TIK, eksperymentw, gier biznesowych, pracy zespoowej, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ze szczeglnym uwzgldnieniem uczniw niepenosprawnych oraz modszych uczniw;

2.ksztatowanie i wzrost kompetencji kluczowych, kreatywnoci i innowacyjnoci uczniw poprzez objcie ich zajciami pozalekcyjnymi z wykorzystaniem TIK, nowoczesnych metod nauki, eksperymentw, organizacj wyjazdw edukacyjnych i pkolonii naukowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, objcie uczniw sabszych i z opiniami programem wyrwnywanie szans edukacyjnych, indywidualn prac z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ze szczeglnym uwzgldnieniem potrzeb uczniw niepenosprawnych i modszych uczniw;

3. wyposaenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzt i pomoce dydaktyczne


Efekty:

W wyniku realizacji projektu w szkoach Gminy Przywidz wzronie jako edukacji oglnej poprzez: wdroenie pozalekcyjnych zaj rozwijajcych kompetencje kluczowe uczniw niezbdnych na rynku pracy, wsparcie indywidualnego podejcia do ucznia poprzez specjalistyczne zajcia, podniesienie umiejtnoci i kompetencji nauczycieli w kierunku innowacyjnego i nowoczesnego procesu nauczania oraz wykorzystanie zakupionego sprztu TIK i pomocy dydaktycznych do dalszego ksztatowania postaw i umiejtnoci uczniw.

Plakat
Zdjcia