Og�lnopolski konkurs MIX 2010
Dodane przez opiekun dnia 08 marca 2010 09:10:00

8 marca 2010 r. uczniowie klas IV-VI wzięli udział w ogólnopolskim konkursie matematyczno-przyrodniczym MIX 2010. Naszą szkołę reprezentowało 13 najlepszych uczniów


Tre rozszerzona

Klasa IV

W tej kategorii udzia� wzi�o 739 uczni�w z ca�ego kraju, nas reprezentowa�o 4 uczni�w:

- Agata Szyma�ska – miejsce 31

- Patryk Fr�czak – miejsce 32

- Wojciech Bystro� – miejsce 34

-Mateusz Pa�dziora – miejsce 38

Klasa V

Test napisa�o 763 najlepszych uczni�w z Polskich szk�, szko�� w Pomlewie reprezentowali:

- Paulina Klein – miejsce 16

- Klaudia Warczak – miejsce 25

- Krystian Hinc – miejsce 27

- Martyna Oberlan – miejsce 39

Klasa VI

W tej kategorii 733 uczni�w napisa�o test, w tym 4 z naszej szko�y:

- Jan Bernardzik – miejsce 15 i wyr�nienie

- Agata Fr�czak – miejsce 17

- Katarzyna Drywa – miejsce 19

- Sebastian Wa�doch – miejsce 26

- Justyna Szyma�ska – miejsce 36

Wszystkim naszym uczniom serdecznie gratulujemy osi�gni�tych wynik�w